Dočasná deaktivace "Osivo Hungbu"

  • Z důvodu zneužívání chyby jsme museli dočasně deaktivovat item "Osivo Hungbu".


    Příští týden je v plánu chybu opravit a také znova aktivovat item "Osivo Hungbu".