Groźby na bb

  • Dzisiaj na bb o 22 na CH3 jakiś gracz lub kilku (trudno powiedzeć czy nupy tylko, czy paru graczy) pisali do mnie, że dostanę bana, za bicie lurów, ktoś mi opisze jak to się ma do rzeczywistego regulaminu?

    The post was edited 1 time, last by Jojojej ().