Pravidla hry

 • §1 Jména

  • Jména postav, společníků, rodin, obchodů a jiná nastavitelná jména, která jsou urážlivá, diskriminační, extrémistická, vulgární, související s drogami, vyvolávající pomluvy nebo jakékoliv ilegální aktivity, jsou zakázána a budou smazána nebo násilně přejmenována.
  • Používání jmen členů týmu NosTale, stejně jako přípony k hodnosti jako je GM, SGM, GA, Admin, Mod a další, je zakázáno a bude násilně přejmenováno.
  • Názvy obchodů jsou povoleny pouze v jazycích podporovaných NosTale, konkrétně v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, polštině, španělštině, češtině a turečtině.
  • Jména postav, společníků, rodin, obchodů a jiná nastavitelná jména, která obsahují jiné než latinské znaky nebo mezery ASCII, jsou zakázána a budou smazána nebo násilně přejmenována.


  §2 Chování

  • Jakékoliv chování, které je hrubé, výhružné, nátlakové, urážlivé, diskriminační, extrémistické, vulgární, související s drogami, vyvolávající pomluvy nebo jakékoliv ilegální aktivity, je zakázáno a může být potrestáno.
  • Jakmile zjistíte, že dochází k porušování pravidel, můžete kontaktovat náš systém podpory. Obvinění musí být podpořeno neupravenými a neoříznutými grafickými důkazy, jako jsou snímky obrazovky nebo videa, které nesmí být starší než 1 měsíc.
  • Falšování grafických důkazů je zakázáno a může být potrestáno.
  • Tým NosTale je oprávněn rozhodnout, zda je dané chování v rozporu s pravidly, nebo ne.


  §2a Chování ve hře

  • AFK-levelling je zakázán. Jakákoliv aktivita, při které umístíte své mazlíčky a společníky na otevřená místa, kde budou sbírat zkušenosti, zatímco budete pryč, a může vést k útoku a ohrožení okolních hráčů, se počítá jako AFK-levelling a bude odpovídajícím způsobem potrestána.
  • Během hraní musíte věnovat pozornost obrazovce, jinak riskujete, že nebudete schopni odpovědět na výzvu člena týmu.
  • Portály musí být vždy přístupné. Jejich blokování může být potrestáno.


  §2b Chování během obchodování

  • Podvádění je zakázáno. Za toto se považuje jakákoliv činnost, při které hráč získá zlato nebo předměty od jiného hráče podvodem nebo porušením dohody.
  • Půjčky zlata nebo předmětů mezi hráči musí být dohodnuty prostřednictvím chatu ve hře a musí být stanovena doba vrácení ne delší než 1 měsíc.
  • Tým NosTale nemůže zaručit vrácení ztraceného zlata a předmětů v důsledku podvodu, půjčky nebo jiné činnosti, za kterou nesou odpovědnost hráči.


  §2c Grief Play

  • Pod pojmem "Grief Play" se rozumí činnosti, při kterých hráč úmyslně narušuje herní zážitek ostatních hráčů, například přitahování příšer k hráčům s úmyslem zabít hráče nebo kradení mobů začátečníkům, aby nemohli dokončit úkol.


  §3 Podporované jazyky a herní chat

  • Oficiálními jazyky na evropských a mezinárodních serverech jsou angličtina, francouzština, němčina, italština, polština, španělština, čeština a turečtina.


  §3a Spam

  • Spam je zakázán. Spam je opakované zasílání stejných nebo podobných zpráv několikrát po sobě během krátkého časového úseku.
  • Zprávy, které obsahují informace o makrech, hacích, botech nebo jiných způsobech podvádění, jsou zakázány.
  • Je zakázáno inzerovat hry, které nepatří společnosti Gameforge, soukromé servery nebo stránky, které obsahují nevhodný nebo nebezpečný obsah, jako je pornografie, gore nebo phishing.


  §3b Vyhrožování v reálném životě

  • Jakékoliv vyhrožování, které se týká reálného života, ať už proti hráčům, členům týmu NosTale nebo zaměstnancům společnosti Gameforge, je zakázáno.


  §4 Využívání chyb

  • Využívání chyb ve svůj prospěch je zakázáno. Pokud najdete chybu, musíte ji nahlásit týmu NosTale buď prostřednictvím Discord serveru NosTale nebo našeho systému podpory.


  §5 Podvádění

  • Jakákoliv manipulace s herním klientem NosTale je zakázána.
  • Používání a distribuce jakéhokoliv softwaru pro NosTale, který nebyl vytvořen nebo schválen společností Gameforge, je zakázáno.
  • Používání botů, hacků, maker, sandboxů nebo jiného softwaru třetích stran je zakázáno.
  • Používání VPN, proxy serverů nebo jiných služeb, které maskují vaši skutečnou IP adresu, je zakázáno.


  §6 Data účtu

  • Hráč je zodpovědný za udržení svých údajů k účtu v tajnosti, tj. e-mailu, hesla a dvoufázových ověřovacích kódů. Sdílení údajů k účtu s jinými osobami není povoleno a bude mít za následek ztrátu práva na podporu k účtu.
  • Obchodování, prodej, nákup, půjčování a předávání účtů je zakázáno.
  • Je zakázáno předávat nebo žádat po jiných hráčích údaje k účtu.
  • Tým NosTale vás nikdy nebude žádat o heslo nebo dvoufázové ověřovací kódy. Veškeré údaje, které od vás může tým požadovat, budou vyžadovány pouze prostřednictvím systému podpory, nikoliv ve hře, na Discordu, fórech nebo jiných sociálních sítích.


  §7 Tým NosTale

  • Pokyny a rozhodnutí týmu NosTale je třeba respektovat a dodržovat.
  • Tým NosTale nesmí hráčům dávat předměty ani peníze, ani jim pomáhat při zvyšování úrovně.
  • Neměli byste členům týmu posílat žádosti o směnu a přátelství, ani je zvát do rodin, do skupin a raidů.
  • Pokud hledáte pomoc nebo máte dotazy, použijte prosím fórum, server Discord nebo systém podpory.
  • V případě, že jste byli zablokováni nebo jste obdrželi trest, musíte kontaktovat tým NosTale výhradně prostřednictvím systému podpory.
  • Diskuse o blokacích na fóru, serveru Discord nebo ve hře jsou zakázány.
  • Pokud máte stížnost na člena týmu NosTale, můžete požádat o kontakt s jeho přímým nadřízeným podle této hierarchie:
  • V případě stížnosti na Game Mastra nebo Trial Game Mastra se obraťte na Super Game Mastra.
  • V případě stížnosti na Super Game Mastra se obraťte na Game Administrátora.
  • V případě stížnosti na Game Administrátora se obraťte na Team Managera.
  • V případě stížnosti na Team Managera se obraťte na Community Managera.
  • Community Manager je v týmu NosTale poslední autoritou a jeho rozhodnutí a pokyny jsou konečné.


  §8 Eventy a soutěže

  • Během eventů se musíte řídit pokyny členů týmu NosTale. Nedodržení pokynů může mít za následek vyloučení z eventu nebo soutěže.
  • Stížnosti je třeba zasílat prostřednictvím systému podpory nebo na platformy uvedené v oznámení o eventu nebo soutěži.


  §9 Multiúčty

  • Vlastnit více účtů je povoleno. Pokud je účet potrestán trvalou blokací, mohou být potrestány rovněž všechny ostatní účty stejného hráče.
  • Pokud se chystáte používat veřejnou síť nebo sdílet internetové připojení s jinými hráči, musíte tuto skutečnost oznámit týmu NosTale prostřednictvím systému podpory. Falešné oznámení o sdílení IP s nekalými úmysly bude odhaleno a může mít následky.
  • Na oznámení o sdílení IP po obdržení trestu nemusí být brán zřetel.


  §10 Postup při nesouhlasu s trestem

  • Pokud chcete vznést námitku proti trestu nebo blokaci herního účtu, musíte kontaktovat tým NosTale prostřednictvím systému podpory.
  • Během toho propojte prosím e-mail dotčeného účtu se systémem podpory a uveďte názvy dotčených účtů.
  • Hráči mají na vznesení námitky proti trestu lhůtu 2 měsíce.


  §11 Náhrada itemu

  • Itemy je možno nahradit pouze v případě, že:
  • Byly ztraceny kvůli chybě ve hře.
  • Nebyly obdrženy při nákupu v NosMall.
  • Byly ztraceny a jsou nezbytné pro postup v hlavním úkolu.
  • Hráči mají na požádání o náhradu itemu lhůtu 2 měsíce.


  §12 Chování na fóru a v systému podpory

  • Tým NosTale má právo potrestat hráče ve hře, pokud se dopustí závažného porušení pravidel na fóru nebo v systému podpory, jako je mimo jiné vyhrožování zasahující do skutečného života, phishing, vydírání nebo diskriminace.


  §13 Opatření

  • V závislosti na závažnosti porušení pravidel lze provést následující opatření:
  • Přátelské upozornění na dodržování pravidel
  • Varování
  • Vykopnutí ze serveru
  • Trest
  • Dočasná nebo trvalá blokace


  Tým NosTale si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit. NosTale zdůrazňuje Pravidla a podmínky společnosti Gameforge 4D GmbH.