Zasady Gry (od 1.11.2023)

 • ZASADY GRY NOSTALE

  §1 Nazwy

  W przypadku postaci, towarzyszy, rodzin, sklepów i wszystkich innych obszarów, dla których istnieje możliwość dostosowywania nazw, obowiązuje następująca zasada: nazwy, które są obraźliwe, dyskryminujące i wulgarne, ewentualnie odnoszą się do narkotyków lub nielegalnych czynności albo dyskredytują inne osoby, są zabronione i będą bez ostrzeżenia usuwane lub zmieniane.

  Używanie nazw członków zespołu NosTale jest zabronione. Takie dopiski do pseudonimów, jak „GM”, „SGM”, „GA”, „Admin”, „Mod” itp. są również zabronione i będą bez ostrzeżenia zmieniane.

  Nazwy sklepów są dozwolone jedynie w językach obsługiwanych w NosTale (niemiecki, angielski, francuski, włoski, polski, hiszpański, czeski i turecki).

  Oprócz tego w przypadku postaci, towarzyszy, rodzin, sklepów i wszystkich innych obszarów, dla których istnieje możliwość dostosowywania nazw, obowiązuje zasada: nazwy utworzone dzięki zastosowaniu kodu ASCII, które zawierają jedną lub kilka spacji bądź jeden lub kilka znaków, które nie występują w alfabecie łacińskim, są zabronione i będą bez ostrzeżenia usuwane lub zmieniane.

  §2 Zachowanie

  Prosimy o uprzejme traktowanie innych graczy. Każda osoba, która obraża, zastrasza, dyskryminuje, szantażuje inne osoby lub wyraża skrajne poglądy albo propaguje narkotyki i nielegalne czynności, zostanie ukarana.

  Jeśli zauważycie naruszenie zasad, prosimy o kontakt z naszym supportem. Zgłoszenie zdarzenia należy potwierdzić wiarygodnym zrzutem ekranu lub materiałem wideo (lub większą ich liczbą). Materiał dowodowy nie może być edytowany, nie może również być starszy niż 1 miesiąc.

  Fałszowanie materiału dowodowego jest zabronione i będzie karane.

  Ostateczna decyzja o tym, czy dane zachowanie narusza zasady, należy do zespołu NosTale.

  §2a Zachowanie w grze

  Zdobywanie poziomów będąc AFK („z dala od klawiatury”) oraz wszelkie aktywności, w których dochodzi do wysłania zwierzaków i towarzyszy w celu zbierania doświadczenia, podczas gdy gracz nie znajduje się przy klawiaturze, lub też w przypadku których inne postacie są narażane na niebezpieczeństwo powodowane przez przyciąganie potworów, są traktowane jako „zdobywanie poziomów AFK” i będą odpowiednio karane.

  Uwaga gracza podczas aktywnego grania zawsze musi być skierowana na grę, aby istniała możliwość reagowania na członków zespołu.

  Portale muszą być zawsze dostępne. Gracze blokujący portale będą karani.

  §2b Zachowanie podczas handlu

  Oszustwa są zabronione. Wszelkie aktywności, w których przez podstęp wobec innych graczy lub naruszenia umów gracz uzyskuje złoto lub przedmioty, są traktowane jako oszustwo.

  Pożyczanie złota lub przedmiotów należy uzgadniać za pośrednictwem czatu w grze. Okres zwrotu nie może przekraczać 1 miesiąca i również musi zostać ustalony na czacie.

  Zespół NosTale nie jest zobowiązany do rekompensaty złota ani przedmiotów, które zostały utracone z powodu oszustwa bądź z własnej winy gracza.

  §2c Sposób gry „Grief Play”

  Sposób gry typu „Grief Play” polegający wyłącznie na szkodzeniu innym graczom jest zabroniony. Taki sposób gry obejmuje np. przyciąganie potworów tylko w celu zabicia innej postaci lub kradzież potworów początkującym graczom w celu zakłócania przebiegu ich rozgrywki (wykonywanie misji).

  §3 Obsługiwane języki i czat w grze

  Oficjalnymi językami na europejskich i międzynarodowych serwerach są niemiecki, angielski, francuski, włoski, polski, hiszpański, czeski i turecki.

  §3a Spam

  Spamowanie, czyli wielokrotne wysyłanie tej samej lub podobnej wiadomości w krótkim czasie, jest zabronione.

  Wiadomości zawierające informacje o cheatach, hackach, botach lub podobnych zagadnieniach są zabronione i będą karane.

  Reklamowanie gier, które nie są częścią oferty Gameforge, jak również prywatnych serwerów lub stron z niebezpiecznymi, pornograficznymi bądź nielegalnymi treściami jest zabronione.

  §3b Groźby w prawdziwym świecie

  Grożenie graczom, członkom zespołu NosTale lub pracownikom Gameforge jest zabronione.

  §4 Wykorzystywanie błędów

  Wykorzystywanie błędów dla własnych korzyści jest zabronione. Użytkownicy, którzy znaleźli błąd, są zobowiązani do niezwłocznego zgłoszenia go zespołowi NosTale. Można to zrobić za pośrednictwem naszego systemu supportu lub Discorda.

  §5 Wykorzystywanie cheatów

  Manipulowanie klientem gry NosTale jest zabronione.

  Korzystanie z oprogramowania dla NosTale, które nie zostało opracowane ani zatwierdzone przez Gameforge, jest zabronione.

  Korzystanie z botów, hacków, makr, „piaskownic” lub oprogramowania innych dostawców jest zabronione.

  Wykorzystywanie VPN, serwerów proxy czy jakichkolwiek innych usług maskujących prawdziwy adres IP jest zabronione.

  §6 Dane konta

  Każdy gracz jest zobowiązany do nieujawniania danych swojego konta (np. adresu e-mail, hasła, kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego). Przekazywanie danych konta innym osobom jest zabronione. Każda osoba, która tak zrobi, traci swoje prawo do wsparcia dla danego konta.

  Handel kontami, a także sprzedaż, zakup, pożyczanie i darowanie kont są zabronione.

  Przekazywanie danych konta innym osobom lub żądanie tych danych od innych graczy jest zabronione.

  Zespół NosTale NIGDY nie nie będzie pytać o hasła ani kody uwierzytelniania dwuskładnikowego. Jeśli jakiekolwiek dane będą potrzebne, zapytanie zostanie wysłane przez nasz system supportu, nigdy w grze, na Discordzie, forach ani w mediach społecznościowych.

  §7 Zachowanie wobec zespołu NosTale

  Instrukcje oraz decyzje zespołu NosTale muszą być szanowane i przestrzegane.

  Członkowie zespołu NosTale nie będą przekazywać Wam złota ani przedmiotów, nie będą Wam również pomagać w zdobywaniu poziomów.

  Z członkami zespołu NosTale nie wolno prowadzić handlu, nie wolno wysyłać im zaproszeń do listy przyjaciół ani zapraszać ich do rodzin, grup lub rajdów.

  Jeśli macie pytania albo potrzebujecie pomocy, skorzystajcie z serwera Discord lub naszego systemu supportu.

  W razie bana lub innych kar kontakt z zespołem NosTale jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem systemu supportu.

  Dyskusje na temat banów na forum, serwerze Discord lub w grze są zabronione.

  W przypadku skarg dotyczących członka zespołu NosTale można zwrócić się do jego bezpośredniego przełożonego. Obowiązuje następująca hierarchia:

  • W przypadku skarg dotyczących Game Mastera lub Trial Game Mastera należy skontaktować się z Super Game Masterem.
  • W przypadku skarg dotyczących Super Game Mastera należy skontaktować się z Game Administratorem.
  • W przypadku skarg dotyczących Game Administratora należy skontaktować się z Team Managerem.
  • W przypadku skarg dotyczących Team Managera należy skontaktować się z Community Managerem.

  Community Managerzy są najwyższą instancją w zespole NosTale. Należy postępować zgodnie z wydanymi przez nich instrukcjami, a ich decyzje są ostateczne.

  §8 Eventy i konkursy

  W trakcie eventów należy postępować zgodnie z instrukcjami członków zespołu NosTale. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do wykluczenia z eventu/konkursu.

  Skargi i odwołania należy kierować za pośrednictwem systemu supportu lub platformy podanej w zapowiedzi eventu.

  §9 Multikonta

  Posiadanie większej liczby kont jest dozwolone. Jeżeli jedno konto zostało zbanowane, wszystkie inne konta tego użytkownika również mogą zostać zbanowane.

  Stosowanie używanych wspólnie lub publicznych połączeń internetowych należy zgłaszać zespołowi NosTale za pośrednictwem naszego systemu supportu. Celowe ukrywanie udostępniania IP w złych celach jest wykrywane i może wiązać się z konsekwencjami.

  Zgłoszenie udostępniania IP już po zbanowaniu może nie zostać zaakceptowane.

  §10 Sposób postępowania w przypadku obiekcji wobec bana

  Każdy gracz, który chciałby odwołać się od kary lub bana, musi skontaktować się z zespołem NosTale za pośrednictwem naszego systemu support.

  Adres e-mail oraz nazwy konkretnych kont muszą być przy tym powiązane ze sobą w systemie support.

  Sprzeciw w przypadku kar musi nastąpić w ciągu 2 miesięcy.

  §11 Rekompensata przedmiotów

  Przedmioty są rekompensowane wyłącznie w następujących przypadkach:

  • Przedmioty zostały utracone z powodu błędu.
  • Przedmioty zostały zakupione w NosMarkecie, ale nie zostały otrzymane.
  • Przedmioty, które są wymagane do postępu w misji, zostały utracone.

  Zapytanie dotyczące rekompensaty przedmiotów musi zostać złożone w ciągu 2 miesięcy.

  §12 Zachowanie na forum i w systemie supportu

  Zespół NosTale zastrzega sobie prawo do karania graczy w grze, jeśli dopuszczą się poważnych naruszeń zasad na forum lub w systemie supportu (np. groźba w prawdziwym życiu, rażąca zniewaga, rażące oszczerstwo, wielokrotne naruszenie zasad).

  §13 Stosowane środki

  W zależności od wagi wykroczenia mogą zostać zastosowane następujące środki:

  • Uprzejme przypomnienie o przestrzeganiu zasad.
  • Udzielane jest ostrzeżenie.
  • Wyrzucenie z serwera.
  • Nakładana jest kara.
  • Nakładany jest tymczasowy lub stały ban.

  Zespół NosTale zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie. NosTale i wszystkie inne gry Gameforge podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym oraz warunkom firmy Gameforge 4D.